FACEBOOK

STAIR

 BUNAÍODH Cumann Sacair Chois Fharraige sa bhliain 2004. Is foireann soisear a bhí ann ag an ám. Go gairid ina dhiadh sin cuireadh tús le roinnt foirne faoi aois agus bhuaigh siad 3 chraobh faoi aois. Bhuaigh siad F16 2006 agus bhauigh an fhoireann F15 an Cupán agus Roinn a 2 i 2007. 

 Chuaigh an fhoireann F16 chomh fada le cluiche leath-cheannais Chonnachta agus bhí an fhoireann F15 imithe an bealach ar fad chomh fada le cluiche ceathrú-cheannais an SFAi i 2007 áit ar cháill siad ar chiceanna píonóis.

 I 2009/2010 chuaigh an fhoireann soisear ó Roinn a 4 go Roinn a 3 agus rinnie siad an rud céanna i 2010/2011 nuair a chuaigh siad ó Roinn a 3 go Roinn a 2.

 I 2009 bhunaigh an Cumann structúr faoi aois agus thosaigh siad le foireann amháin ag dul chun páirce. Tá trí fhoireann anois acú F15, F14 agus F13. Tá sé i gceist níos mó foirne a chur chun páirce arís i 2012.

 D'eagraigh CSCF comórtas sacair idir bhunscoileanna Gaeltachta i 2010 ar a dtugtar Corn Chumann Sacair Chois Fharraige agus is iad SN Mhuire, An Tuairín a bhuaigh é.

 D'eagraigh siad Campa Sacair na Cásca chomh maith agus beidh ceann eile ar bun i 2012.

Ba mhaith leis an gCumann buíochas a ghladh leis na traenálaithe, oifigí, tuismitheoirí, urraitheoirí agus cáirde ar fad a thugann tacaíocht dúinn ar feadh na bliana. URRAITHEOIRÍ

IMREOIRÍ

MARCUS Ó NEACHTAIN
MARCUS Ó NEACHTAIN Profile

Siopa

Siopa

Spórt RTÉ